Wharfadale WLA-15B
30,800,000 VNĐ

381mm
Extend Your Bass Power Subwoofer
Loa siêu trầm

Low-Frequency Transducer                                  15"(381mm) high powered
Loa âm trầm
High-Frequency Transducer                                  1.4"(35.5mm) Titanium Compression 
Loa cao tầng
Frequency Response (-10dB)                                 35Hz - 900Hz
Tần số
Power (RMS / Programme / Peak)                         700W /1400W /2800W
Công suất danh định
Sensitivity (2.83V/1m)                                            99dB
Độ nhạy
Max SPL                                                                  133dB
Nominal Impedance                                                 8 Ω
Trở kháng
2 x Parellel Speakon Inputs
Dimensions (H x W x D)/Cao-Ngang-Sâu               485 x 760 x 440mm
Weight / Trọng lượng                                               38.5kg
Color / Màu sắc                                                         Black
Unit /  Đơn vị                                                            Ea/Cái

Đặc điểm nổi bật Wharfadale WLA-15B

Low-Frequency Transducer                                  15"(381mm) high powered
Loa âm trầm
High-Frequency Transducer                                  1.4"(35.5mm) Titanium Compression 
Loa cao tầng
Frequency Response (-10dB)                                 35Hz - 900Hz
Tần số
Power (RMS / Programme / Peak)                         700W /1400W /2800W
Công suất danh định
Sensitivity (2.83V/1m)                                            99dB
Độ nhạy
Max SPL                                                                  133dB
Nominal Impedance                                                 8 Ω
Trở kháng
2 x Parellel Speakon Inputs
Dimensions (H x W x D)/Cao-Ngang-Sâu               485 x 760 x 440mm
Weight / Trọng lượng                                               38.5kg
Color / Màu sắc                                                         Black
Unit /  Đơn vị                                                            Ea/Cái