Wharfedale Titan WP 10
8,900,000 VNĐ

ACTIVE PA SPEAKERS
System Type: 2-Way
Loa 2 đường tiếng

Low-Frequency Transducer                                250mm high powered
Loa âm trầm
High-Frequency Transducer                                25mm Titanium Compression Driver 
Loa cao tầng
Frequency Response (-10dB)                              45Hz - 20kHz
Tần số
Power (RMS / Programme / Peak)                       250W /500W/1000W
Công suất danh định
Sensitivity (2.83V/1m)                                          99dB
Độ nhạy
Max SPL                                                                126dB
Nominal Impedance                                               8 Ω    
Trở kháng
Dimensions (H x W x D)/
Cao-Ngang-Sâu             300 x 504 x 300mm
Weight / Trọng lượng                                            13.5kg
Color / Màu sắc                                                      Grey
Unit /  Đơn vị                                                          Ea/Cái

Đặc điểm nổi bật Wharfedale Titan WP 10

Low-Frequency Transducer                                250mm high powered
Loa âm trầm
High-Frequency Transducer                                25mm Titanium Compression Driver 
Loa cao tầng
Frequency Response (-10dB)                              45Hz - 20kHz
Tần số
Power (RMS / Programme / Peak)                       250W /500W/1000W
Công suất danh định
Sensitivity (2.83V/1m)                                          99dB
Độ nhạy
Max SPL                                                                126dB
Nominal Impedance                                               8 Ω    
Trở kháng
Dimensions (H x W x D)/
Cao-Ngang-Sâu             300 x 504 x 300mm
Weight / Trọng lượng                                            13.5kg
Color / Màu sắc                                                      Grey
Unit /  Đơn vị                                                          Ea/Cái