Wharfedale Titan 8A MKII
8,900,000 VNĐ

ACTIVE PA SPEAKERS
System Type: 2-Way Bi-Amplified system
Loa 2 đường tiếng

Low-Frequency Transducer                                 8"(203mm) high powered
Loa âm trầm
High-Frequency Transducer                                 1" Polymer Compression Driver 
Loa cao tầng
Frequency Response (-10dB)                               70Hz - 20kHz
Tần số
Power (RMS / Peak)                                             180W /360W
Công suất danh định
Max SPL                                                                119dB
Nominal Impedance                                               4 Ω    
Trở kháng
Nominal Coverage (H x V)                                    90° x 60°
EQ                                                                          High / Low Shelving
Input                                                                       XLR / Jack Combi                                                                    
Output                                                                    XLR                                                                                     
Protection                                                               Independant LF and HF Limiters
Dimensions (H x W x D)/Cao-Ngang-Sâu            396 x 226 x 221mm
Weight / Trọng lượng                                            6.25kg
Color / Màu sắc                                                      Black
Unit /  Đơn vị                                                          Ea/Cái

Đặc điểm nổi bật Wharfedale Titan 8A MKII

Low-Frequency Transducer                                 8"(203mm) high powered
Loa âm trầm
High-Frequency Transducer                                 1" Polymer Compression Driver 
Loa cao tầng
Frequency Response (-10dB)                               70Hz - 20kHz
Tần số
Power (RMS / Peak)                                             180W /360W
Công suất danh định
Max SPL                                                                119dB
Nominal Impedance                                               4 Ω    
Trở kháng
Nominal Coverage (H x V)                                    90° x 60°
EQ                                                                          High / Low Shelving
Input                                                                       XLR / Jack Combi                                                                    
Output                                                                    XLR                                                                                     
Protection                                                               Independant LF and HF Limiters
Dimensions (H x W x D)/Cao-Ngang-Sâu            396 x 226 x 221mm
Weight / Trọng lượng                                            6.25kg
Color / Màu sắc                                                      Black
Unit /  Đơn vị                                                          Ea/Cái