Wharfadale SI-15X
22,800,000 VNĐ

INSTALLATION SPEAKERS
System Type: 2-Way
Loa 2 đường tiếng

Low-Frequency Transducer                                15"(381mm) 
Loa âm trầm
High-Frequency Transducer                                1" Titanium Compression Driver 
Loa cao tầng
Frequency Response (-10dB)                              65Hz - 20kHz
Tần số
Power (RMS / Programme / Peak)                      400W / 800W / 16000W
Công suất danh định
Max SPL                                                                121dB
Nominal Impedance                                               8 Ω    
Trở kháng
Nominal Coverage                                                 70° x 70°
Input                                                                       2 x NL4 /Barrier Strip
Waveguide Type                                                     Round                                           
Dimensions (H x W x D)/Cao-Ngang-Sâu             640 x 422 x 396mm
Weight / Trọng lượng                                            22kg
Color / Màu sắc                                                      Black
Unit /  Đơn vị                                                          Ea/Cái

Đặc điểm nổi bật Wharfadale SI-15X

Low-Frequency Transducer                                15"(381mm) 
Loa âm trầm
High-Frequency Transducer                                1" Titanium Compression Driver 
Loa cao tầng
Frequency Response (-10dB)                              65Hz - 20kHz
Tần số
Power (RMS / Programme / Peak)                      400W / 800W / 16000W
Công suất danh định
Max SPL                                                                121dB
Nominal Impedance                                               8 Ω    
Trở kháng
Nominal Coverage                                                 70° x 70°
Input                                                                       2 x NL4 /Barrier Strip
Waveguide Type                                                     Round                                           
Dimensions (H x W x D)/Cao-Ngang-Sâu             640 x 422 x 396mm
Weight / Trọng lượng                                            22kg
Color / Màu sắc                                                      Black
Unit /  Đơn vị                                                          Ea/Cái