Wharfedale Impact 215
22,800,000 VNĐ

PASSIVE PA SPEAKERS
Quasic 3-Way
Loa 3 đường tiếng

Low-Frequency Transducer                                 2 x 15"(381mm)   high powered
Loa âm trầm
High-Frequency Transducer                                 1.75" Titanium Compression Driver 
Loa cao tầng
Frequency Response (-10dB)                               40Hz - 20kHz
Tần số
Power (RMS / Programme / Peak)                       700W /1400W /2800W
Công suất danh định
Max SPL                                                                130dB
Nominal Impedance                                               8 Ω    
Trở kháng
Nominal Coverage (H x V)                                    90° x 60°
Input                                                                       2 x Speakon                                                                   
Pole mount type / size                                            35mm dual angle (0° or -10°)
Dimensions (H x W x D)/Cao-Ngang-Sâu            1058 x 445 x 429mm
Weight / Trọng lượng                                            34.5kg
Color / Màu sắc                                                      Black
Unit /  Đơn vị                                                          Ea/Cái

Đặc điểm nổi bật Wharfedale Impact 215

Low-Frequency Transducer                                 2 x 15"(381mm)   high powered
Loa âm trầm
High-Frequency Transducer                                 1.75" Titanium Compression Driver 
Loa cao tầng
Frequency Response (-10dB)                               40Hz - 20kHz
Tần số
Power (RMS / Programme / Peak)                       700W /1400W /2800W
Công suất danh định
Max SPL                                                                130dB
Nominal Impedance                                               8 Ω    
Trở kháng
Nominal Coverage (H x V)                                    90° x 60°
Input                                                                       2 x Speakon                                                                   
Pole mount type / size                                            35mm dual angle (0° or -10°)
Dimensions (H x W x D)/Cao-Ngang-Sâu            1058 x 445 x 429mm
Weight / Trọng lượng                                            34.5kg
Color / Màu sắc                                                      Black
Unit /  Đơn vị                                                          Ea/Cái