HyperDrive 7.5W Wireless Charger USB-C Hub
3,290,000 VNĐ

_ CÔNG SUẤT SẠC NHANH WIRELESS CHARGE: Sản phẩm sạc không dây sạc nhanh với 3 công suất chuẩn 5W/10W/15W và với chức năng Power IQ sẽ tự động điều chỉnh công suất sạc nhanh tương thích với công suất cao nhất mà smartphone cho phép

_ ĐẾ SẠC ĐỨNG: Không như những đế sạc không dây khác chỉ có một kiểu dựng sạc truyền thống là để nằm rất bất tiện, Hyperdrive 7.5 Wireless charger USBC HUB có thể để nằm ngửa, đứng thẳng, ngang cho chiếc smartphone. 

_ 8-IN-1 USBC HUB: 4K HDMI, Gigabit Ethernet, 3 x USB-A 3.0, SD, Micro SD, USB-C 100W Power Delivery/Charging

_ KHÔNG NÓNG: không như những dòng sạc không dây khác trên thị trường, Hyperdrive 7.5 Wireless charger USBC HUB hạn chế nóng lên một cách tối đa

 

Thương Hiệu Chính Hãng HYPER by SANHO (USA)

 

_ ĐẾ SẠC ĐỨNG: Không như những đế sạc không dây khác chỉ có một kiểu dựng sạc truyền thống là để nằm rất bất tiện, Hyperdrive 7.5 Wireless charger USBC HUB có thể để nằm ngửa, đứng thẳng, ngang cho chiếc smartphone. 

_ 8-IN-1 USBC HUB: 4K HDMI, Gigabit Ethernet, 3 x USB-A 3.0, SD, Micro SD, USB-C 100W Power Delivery/Charging

_ KHÔNG NÓNG: không như những dòng sạc không dây khác trên thị trường, Hyperdrive 7.5 Wireless charger USBC HUB hạn chế nóng lên một cách tối đa

 

Thương Hiệu Chính Hãng HYPER by SANHO

Đặc điểm nổi bật HyperDrive 7.5W Wireless Charger USB-C Hub

_ CÔNG SUẤT SẠC NHANH WIRELESS CHARGE: Sản phẩm sạc không dây sạc nhanh với 3 công suất chuẩn 5W/10W/15W và với chức năng Power IQ sẽ tự động điều chỉnh công suất sạc nhanh tương thích với công suất cao nhất mà smartphone cho phép

_ ĐẾ SẠC ĐỨNG: Không như những đế sạc không dây khác chỉ có một kiểu dựng sạc truyền thống là để nằm rất bất tiện, Hyperdrive 7.5 Wireless charger USBC HUB có thể để nằm ngửa, đứng thẳng, ngang cho chiếc smartphone. 

_ 8-IN-1 USBC HUB: 4K HDMI, Gigabit Ethernet, 3 x USB-A 3.0, SD, Micro SD, USB-C 100W Power Delivery/Charging

_ KHÔNG NÓNG: không như những dòng sạc không dây khác trên thị trường, Hyperdrive 7.5 Wireless charger USBC HUB hạn chế nóng lên một cách tối đa

 

Thương Hiệu Chính Hãng HYPER by SANHO (USA)

 

_ ĐẾ SẠC ĐỨNG: Không như những đế sạc không dây khác chỉ có một kiểu dựng sạc truyền thống là để nằm rất bất tiện, Hyperdrive 7.5 Wireless charger USBC HUB có thể để nằm ngửa, đứng thẳng, ngang cho chiếc smartphone. 

_ 8-IN-1 USBC HUB: 4K HDMI, Gigabit Ethernet, 3 x USB-A 3.0, SD, Micro SD, USB-C 100W Power Delivery/Charging

_ KHÔNG NÓNG: không như những dòng sạc không dây khác trên thị trường, Hyperdrive 7.5 Wireless charger USBC HUB hạn chế nóng lên một cách tối đa

 

Thương Hiệu Chính Hãng HYPER by SANHO