Wharfadale Focus 12
45,200,000 VNĐ

PASSIVE PA SPEAKERS
System Type: 2-Way
Loa 2 đường tiếng

Low-Frequency Transducer                                12"(305mm) high powered
Loa âm trầm
High-Frequency Transducer                                3.2" Titanium Compression Driver 
Loa cao tầng
Frequency Response (-10dB)                              55Hz - 20kHz
Tần số
Power (RMS / Programme / Peak)                       700W /1400W /2800W
Công suất danh định
Sensitivity (2.83V/1m)                                          100dB
Độ nhạy
Max SPL                                                                133dB
Nominal Impedance                                               8 Ω    
Trở kháng
Nominal Coverage                                                 100° x 10°
Input                                                                       2 x Speakon
Bi Amp Mode Switch                                            Yes
Dimensions (H x W x D)/Cao-Ngang-Sâu             680 x 430 x 463mm
Weight / Trọng lượng                                            23.7kg
Color / Màu sắc                                                      Black
Unit /  Đơn vị                                                          Ea/Cái

Đặc điểm nổi bật Wharfadale Focus 12

Low-Frequency Transducer                                12"(305mm) high powered
Loa âm trầm
High-Frequency Transducer                                3.2" Titanium Compression Driver 
Loa cao tầng
Frequency Response (-10dB)                              55Hz - 20kHz
Tần số
Power (RMS / Programme / Peak)                       700W /1400W /2800W
Công suất danh định
Sensitivity (2.83V/1m)                                          100dB
Độ nhạy
Max SPL                                                                133dB
Nominal Impedance                                               8 Ω    
Trở kháng
Nominal Coverage                                                 100° x 10°
Input                                                                       2 x Speakon
Bi Amp Mode Switch                                            Yes
Dimensions (H x W x D)/Cao-Ngang-Sâu             680 x 430 x 463mm
Weight / Trọng lượng                                            23.7kg
Color / Màu sắc                                                      Black
Unit /  Đơn vị                                                          Ea/Cái