Wharfadale Delta 18B
16,800,000 VNĐ

457mm
Extend Your Bass
Power Subwoofer
Loa siêu trầm

Low-Frequency Transducer                                18"(457mm) Subwoofer
Loa âm trầm
Frequency Response (-10dB)                              38Hz - 1.5kHz
Tần số
Crossover Frequency                                           120Hz
Power (RMS / Programme / Peak)                      800W /1600W /3200W
Công suất danh định
Sensitivity (2.83V/1m)                                         99dB
Độ nhạy
Max SPL                                                               134dB
Nominal Impedance                                              8 Ω    
Trở kháng
Input                                                                      2 x Speakon
Outputs                                                                  1 x Speakon                                                                                                  
Dimensions (H x W x D)/Cao-Ngang-Sâu            539 x 539 x 650mm
Weight / Trọng lượng                                           37.3kg
Color / Màu sắc                                                     Black
Unit /  Đơn vị                                                         Ea/Cái

Đặc điểm nổi bật Wharfadale Delta 18B

Low-Frequency Transducer                                18"(457mm) Subwoofer
Loa âm trầm
Frequency Response (-10dB)                              38Hz - 1.5kHz
Tần số
Crossover Frequency                                           120Hz
Power (RMS / Programme / Peak)                      800W /1600W /3200W
Công suất danh định
Sensitivity (2.83V/1m)                                         99dB
Độ nhạy
Max SPL                                                               134dB
Nominal Impedance                                              8 Ω    
Trở kháng
Input                                                                      2 x Speakon
Outputs                                                                  1 x Speakon                                                                                                  
Dimensions (H x W x D)/Cao-Ngang-Sâu            539 x 539 x 650mm
Weight / Trọng lượng                                           37.3kg
Color / Màu sắc                                                     Black
Unit /  Đơn vị                                                         Ea/Cái