Wharfadale Delta 15
27,800,000 VNĐ

PASSIVE PA SPEAKERS
System Type: 2-Way
Loa 2 đường tiếng

Low-Frequency Transducer                                 15"(381mm) high powered
Loa âm trầm
High-Frequency Transducer                                 2"  Titanium Compression Driver 
Loa cao tầng
Frequency Response (-10dB)                               65Hz - 20kHz
Tần số
Power (RMS / Programme / Peak)                       500W /1000W /2000W
Công suất danh định
Sensitivity (2.83V/1m)                                          98dB
Độ nhạy
Max SPL                                                                131dB
Nominal Impedance                                               8 Ω    
Trở kháng
Nominal Coverage                                                 90° x 60°
Input                                                                       2 x Speakon 
Waveguide Type                                                     Elliptical                                                                                           
Dimensions (H x W x D)/Cao-Ngang-Sâu              700 x 446 x 406mm
Weight / Trọng lượng                                             29.9kg
Color / Màu sắc                                                      Black
Unit /  Đơn vị                                                          Ea/Cái

Đặc điểm nổi bật Wharfadale Delta 15

Low-Frequency Transducer                                 15"(381mm) high powered
Loa âm trầm
High-Frequency Transducer                                 2"  Titanium Compression Driver 
Loa cao tầng
Frequency Response (-10dB)                               65Hz - 20kHz
Tần số
Power (RMS / Programme / Peak)                       500W /1000W /2000W
Công suất danh định
Sensitivity (2.83V/1m)                                          98dB
Độ nhạy
Max SPL                                                                131dB
Nominal Impedance                                               8 Ω    
Trở kháng
Nominal Coverage                                                 90° x 60°
Input                                                                       2 x Speakon 
Waveguide Type                                                     Elliptical                                                                                           
Dimensions (H x W x D)/Cao-Ngang-Sâu              700 x 446 x 406mm
Weight / Trọng lượng                                             29.9kg
Color / Màu sắc                                                      Black
Unit /  Đơn vị                                                          Ea/Cái