Wharfadale Delta 10
20,800,000 VNĐ

PASSIVE PA SPEAKERS
System Type: 2-Way
Loa 2 đường tiếng

Low-Frequency Transducer                                10"(254mm) high powered
Loa âm trầm
High-Frequency Transducer                                1.75" Titanium Compression Driver 
Loa cao tầng
Frequency Response (-10dB)                              65Hz - 20kHz
Tần số
Power (RMS / Programme / Peak)                      300W /600W /1200W
Công suất danh định
Sensitivity (2.83V/1m)                                          97dB
Độ nhạy
Max SPL                                                                128dB
Nominal Impedance                                               8 Ω    
Trở kháng
Nominal Coverage                                                 100° x 10°
Input                                                                       2 x Speakon                                            
Dimensions (H x W x D)/Cao-Ngang-Sâu             500 x 338 x 330mm
Weight / Trọng lượng                                            16.58kg
Color / Màu sắc                                                      Black
Unit /  Đơn vị                                                          Ea/Cái

Đặc điểm nổi bật Wharfadale Delta 10

Low-Frequency Transducer                                10"(254mm) high powered
Loa âm trầm
High-Frequency Transducer                                1.75" Titanium Compression Driver 
Loa cao tầng
Frequency Response (-10dB)                              65Hz - 20kHz
Tần số
Power (RMS / Programme / Peak)                      300W /600W /1200W
Công suất danh định
Sensitivity (2.83V/1m)                                          97dB
Độ nhạy
Max SPL                                                                128dB
Nominal Impedance                                               8 Ω    
Trở kháng
Nominal Coverage                                                 100° x 10°
Input                                                                       2 x Speakon                                            
Dimensions (H x W x D)/Cao-Ngang-Sâu             500 x 338 x 330mm
Weight / Trọng lượng                                            16.58kg
Color / Màu sắc                                                      Black
Unit /  Đơn vị                                                          Ea/Cái