Wharfedale 5190
21,800,000 VNĐ

INSTALLATION SPEAKERS
System Type: 2-Way
Loa 2 đường tiếng

Low-Frequency Transducer                                   2 x 8"(203mm) 
Loa âm trầm
High-Frequency Transducer                                  2 x 25mm loaded titanium dome
Loa cao tầng
Frequency Response (-10dB)                                40Hz - 15kHz
Tần số
Power (RMS / Peak)                                              500W/1000W
Công suất danh định
Sensitivity (1W @ 1M)                                          92dB
Nominal Impedance                                               4 Ω    
Trở kháng
Input                                                                      Speaker Cable
Rigging                                                                  2 x u-bracket                                
Dimensions (H x W x D)/Cao-Ngang-Sâu             590 x 353 x 310mm
Weight / Trọng lượng                                            22.6kg
Color / Màu sắc                                                      Black
Unit /  Đơn vị                                                         Ea/Cái

Đặc điểm nổi bật Wharfedale 5190

Low-Frequency Transducer                                   2 x 8"(203mm) 
Loa âm trầm
High-Frequency Transducer                                  2 x 25mm loaded titanium dome
Loa cao tầng
Frequency Response (-10dB)                                40Hz - 15kHz
Tần số
Power (RMS / Peak)                                              500W/1000W
Công suất danh định
Sensitivity (1W @ 1M)                                          92dB
Nominal Impedance                                               4 Ω    
Trở kháng
Input                                                                      Speaker Cable
Rigging                                                                  2 x u-bracket                                
Dimensions (H x W x D)/Cao-Ngang-Sâu             590 x 353 x 310mm
Weight / Trọng lượng                                            22.6kg
Color / Màu sắc                                                      Black
Unit /  Đơn vị                                                         Ea/Cái