Apple Airport Time Capsule 3TB (Wifi ac)

Apple TimeCapsule: Bộ lưu trữ mở rộng kiêm bộ phát sóng wifi chất lượng cao.
Dung lượng: 3TB (3.000 GB)
Wireless: 802.11a/b/g/n/ac
10,000,000 VND
Thông tin chi tiết:
Dung lượng: 3TB (3.000 GB)
Chuẩn Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac (đa băng tần)
Tương thích tuyệt vời với ứng dụng Time Machine để sao lưu toàn bộ dữ liệu của máy tính.
Hệ điều hành: Mac OS X và Windows (cần cài ứng dụng Airport Utilities)